8 nguyên tắc vàng dạy con tự bảo vệ mình

5 năm, Việt Nam phát hiện 10.000 trẻ em bị lạm dụng, xâm hại, ngược đãi, bắt cóc. Đây là con số báo động đỏ vô cùng đau lòng. Vì vậy, ngay từ sớm bố mẹ nên lưu ý đến việc dạy con tự bảo vệ mình , đặc biệt là những lúc không có người thân…